Workshop eftermiddag kl. 13.00 - 14.00

Der er begrænset antal pladser på hver workshop. Fordelingsprincippet er først til mølle.
Husk bogstavet til den workshop du gerne vil deltage på, det skal du bruge senere ved tilmelding.

H – Hvordan bliver din forening Klimaklog?

v. Anette Moss – klimakoordinator i Næstved Kommune
Kom og få tips og tricks til at engagere foreningens medlemmer og lokalområdet i arbejdet med klima og bæredygtighed. Det kan handle om en mere grøn dagligdag i foreningslivet, men også om at engagere kommunens borgere i Klimahandledagen den 25. april eller vores nye satsning ”Klimakaravanen”, hvor I kan være vært for en klimavenlig fællesspisning.

I – AFLYST - Fremtidens Idræt for Børn og Unge – Lokale projekter

v. Tobias Sandager – Konsulent i DIF
I workshoppen vil deltagerne blive præsenteret for det brede Scope af FIBU-projektet, at DIF vil spille en større og mere central rolle i at skabe en sundere og bedre fremtid for Børn og Unge gennem en stærk lokal foreningsidræt, samt blive præsenteret for hvad der rør sig på lokalt plan med udviklingen af Næstved Tennis og Padel klub og Næstved Svømmeklub.
I workshoppen vil deltagerne blive adspurgt hvordan man fx kunne støtte hinandens foreninger gennem kontingenter på tværs af foreninger, samt reflektere over om man kan finde andre måder at dyrke sin sport på.
Reflekstionen kan være over et spørgsmål som ”Hvad er de 3 fedeste ting ved din idræt” ud fra spørgsmålet vil jeg bede jer i samarbejde med nogle der ikke kender jeres idræt, at udtænke et koncept hvor man integrerer de 3 fede ting.

J - AFLYST - Hvordan skal Foreningernes Hus se ud?

v. Torben Stenstrup – formand for Fritidsudvalget
Fritidsudvalget drømmer om et ”Foreningernes Hus” centralt i Næstved, hvor masser af aftenskoleliv og foreningsaktivitet blomstrer. Kom og bidrag med ideer til hvilke foreninger og aktiviteter, der kan udgøre kernen i huset, hvordan andre foreninger lejlighedsvist er med – og hvordan vi får frivillige til at drive stedet.

K – Gode eksempler på Åben Skole / SFO-samarbejde

v. Alice Sørensen - Næstved Herlufsholm Håndbold
Fritidsudvalget og Næstved kommune understøtter lokale samarbejdsprojekter mellem skoler/SFO og foreninger. Mød Alice fra Næstved Herlufsholm Håndbold, der fortæller om klubbens succesfulde samarbejde med den lokale skole og SFO – og hvad de har fået ud af det. Hør om muligheder for økonomisk støtte, hjælp til at få kontakt med skolerne og andre pointer, der kan få din forening med i indsatsen.

L – Kultur som optik for foreningsudvikling

v. Esben Danielsen – direktør i Kulturens Analyseinstitut
Esben Danielsen har stået i spidsen for kulturområdet i Københavns Kommune, Lokale og Anlægsfonden, Roskilde Festival og spillestedet Gimle. Han vil gerne dele en række perspektiver på foreningsudvikling på det traditionelle foreningsområde – når greb fra kulturområdet anvendes til aktivitetsudvikling og rekruttering af frivillige/medlemmer mv.

M – IKKE FLERE PLADSER - Synliggør din forening på de sociale medier

v. Birgitte Pram – selvstændig konsulent
Hvordan opnår din forening større synlighed på de sociale medier, så I kan få flere medlemmer og frivillige, ”sælge billetter” til aktiviteter og opnå mere omtale i lokalsamfundet? Hør om fordele og ulemper ved forskellige sociale medier og få tips og tricks, der giver jer gennemslagskraft og større rækkevidde – både gennem organiske opslag og annoncering.

N – Få flere medlemmer i foreningen

v. Christian Sophus Ehlers – selvstændig konsulent

I denne workshop får du inspiration til arbejdet med at rekruttere flere medlemmer til jeres forening. Workshoppen består hovedsageligt af et inspirationsoplæg og en dialog om hvordan vi teoretisk og praktisk kan tilgå arbejdet med at rekruttere private medlemmer til foreninger og medlemsorganisationer som jeres.

Christian Sophus Ehlers giver en kort opsummering af en række forskellige strategiske og taktiske tingange til medlemshvervning de sidste 10 år og frem til i dag. Og vi taler sammen om hvordan I konkret kan gå til arbejdet med det udgangspunkt I har hos jer.
Der er ikke fokus på rekruttering af frivillige, men på betalende medlemmer eller støttemedlemmer.

O - Bevægelse og fællesskab under åben himmel

v. Thomas Duus Monefeldt (Konsulent DGI-Storstrømmen) og Susanne Nicolaisen (Næstved Kommune)
Vi går ud under åben himmel og sætter fokus hvordan du kan bruge naturen og udeområder i dit nærmiljø til fællesskabsfremmende aktiviteter. Workshoppen vil være en blanding af oplæg og information – men vi skal også afprøve et par fællesskabsfremmende aktiviteter.