Vores bestyrelse

Valgt på generalforsamlingen i maj 2021.

Formand: Steen E. Pedersen
Næstformand: Margit Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Birgit Overgaard
Bestyrelsesmedlem: Henning Jørgensen
Lærerrepræsentant: Mette Boutrup

Suppleant: Renate Waring og Torben A. Kristensen