Vores bestyrelse

Valgt på generalforsamlingen i marts 2022.

Formand: Steen E. Pedersen
Næstformand: Margit Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Birgit Overgaard
Bestyrelsesmedlem: Mette Boutrup

Suppleant: Torben A. Kristensen