Handelsbetingelser

Priser:

Priserne er anført ud for hvert enkelt hold.
Priserne i parentes er for folke- og invalidepensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, kontanthjælpsmodtagere og personer der modtager overgangsydelse alle med bopæl i Næstved kommune.

Betaling:

Du kan betale med dankort ved tilmelding på hjemmesiden,
eller du kan få tilsendt en kodelinje til betaling via webbank,
det er også muligt at betale på kontoret med kontanter eller visa dankort.

Betalingsfrist. For alle hold gælder at beløbet skal være betalt senest 14 dage før start, dog gælder der særlige regler for busture, her fremgår betalingsfristen på hver tur.

Mulighed for ratebetaling hvis kursus prisen er over 500,- kr. Har du ønske om at dele betalingen i 2 rater, kontakt da venligst kontoret på tlf. 55 72 18 25.

Afmelding:

Ønsker du at annullerer din tilmelding, skal framelding ske senest 14 dage før kursusstart.
Din refundering vil blive fratrukket et administrationsgebyr på 50,- kr.
Ved framelding senere end 14 dage før kursusstart refunderes kursusgebyret ikke.

Aflysning af hold:

Hvis et hold bliver aflyst pga. for få tilmeldinger, undervisers forfald eller af lignende årsag vil indbetalt kursusgebyr blive tilbagebetalt.

Forbehold:

Vi tager forbehold for ændringer i undervisningsplanen, f.eks. skift af underviser, udsættelse af kursusstart, flytning af undervisningssted m.m. samt eventuelle trykfejl. I tilfælde af aflyst undervisningsgang vil du som udgangspunkt blive tilbudt erstatningsundervisning.
Hvis kurset/arrangementet efter holdstart må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.