Projektmedarbejder til grøn omstilling på aftenskoleområdet

DOF Næstved Aftenskole er i kontakt med ca. 4.000 deltagere hvert år, som er med på kurser, workshops og debatskabende aktiviteter, der bygger på livslang læring i fællesskaber. Aftenskolen er sammen med 280 andre lokalt forankrede aftenskoler medlem af Dansk Oplysnings Forbund, der netop har fokus på det lokale tilhørsforhold og arbejder frit med folkeoplysning uden et partipolitisk tilhørsforhold. DOF Næstved Aftenskole har modtaget en projektbevilling til at styrke danskernes grønne omstilling gennem hverdagshandlinger i de seks kommuner på Sydsjælland og Øerne. Derfor søger vi nu en engageret projektmedarbejder, der sammen med vores lønnede og frivillige kræfter kan realisere projektet.

Med projektet vil vi bl.a.:

 • Give aftenskolen en ny rolle som katalysator for den grønne omstilling i danskernes hverdagsliv
 • Inspirere og engagere mindst 4.000 unge og voksne til grønne hverdagshandlinger og binde landdistrikter og provinsbyer sammen i fælles handling
 • Udvikle og gennemføre mindst 80 aktiviteter med fokus på grøn omstilling (kurser, foredrag, workshops, debatter, events osv.)
 • Styrke DOF aftenskolens lokale forankring i de seks kommuner og derfor etablere tre nye aftenskoleforeninger i Faxe, Stevns og Lolland Kommune

Du kan læse mere i denne projektbeskrivelse.

Vi søger en engageret projektmedarbejder, der kan:

 • Bidrage med ressourcer og kompetencer for at realisere projektet og udvikle aftenskoleplatformen
 • Opsøge samarbejdspartnere, lave aftaler om fælles indsatser og realisere dem i virkeligheden
 • Ideudvikle, planlægge, markedsføre og sikre realisering af 80 aktiviteter i projektet
 • Indgå i et lille team med to andre faste medarbejdere og en masse undervisere/oplægsholdere samt arbejde for en god dialog med frivillige, kommunale aktører og en lang række samarbejdspartnere
 • Opbygge og strukturere en levedygtig organisering, der bygger på inspiration og selvledende aktører fordelt på mange lokationer over et stort geografisk område

Vi ønsker at du:

 • Har interesse for og erfaringer med den grønne omstilling og folkeoplysende foreningsarbejde
 • Har erfaring fra projektarbejde – professionelt eller i en frivillig organisation, forening el.lign.
 • Kan arbejde selvstændigt med et stærkt drive – og er god til at løfte en opgave gennem samarbejde og partnerskaber
 • Har gode mundtlige formidlingsevner og kan facilitere et borgermøde, hvor nysgerrighed og et anerkendende sprog giver plads til et møde mellem modsatrettede synspunkter
 • Har gode IT-kundskaber, er skriftligt stærk og kan hjælpe os med kommunikation i medier, hjemmeside og SoMe
 • Har en uddannelse og/eller praksiserfaring med vægt på undervisning, folkeoplysning eller foreningsliv
 • Har et kørekort og egen bil

Vi tilbyder:

 • Et spændende job med masser af menneskelig kontakt og stor variation i opgaver
 • 37 timer/i gennemsnit pr. uge, som fordeler sig over dag, aften og weekender med stor mulighed for egen planlægning
 • Fast mødested i Næstved en dag om ugen, mulighed for hjemmearbejde og kørselsgodtgørelse for brug af egen bil
 • Ansættelse med løn og pension på baggrund af kvalifikationer og kompetencer
 • En tidsafgrænset ansættelse i 16 måneder fra 1. maj 2024 (og måske mulighed for fast ansættelse, hvis vi kan skaffe en permanent finansiering)

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte skoleleder Kirsten Ærø tlf.  20 42 66 98 eller på mailen: kirsten@naestvedaftenskole.dk. Du kan også besøge vores hjemmeside på www.naestvedaftenskole.dk eller vores Facebook side ”Næstved Aftenskole”.

Send din ansøgning vedlagt CV og evt. øvrig dokumentation til kirsten@naestvedaftenskole.dk senest den 15. marts 2024 kl. 23.59 med emnet ”Projektmedarbejder”. Vi holder samtaler den 20. marts i dagtimerne og forventer, at ansættelsestidspunktet er 1. maj 2024.

Ved ansættelsen indhenter vi straffeattest, børneattest og referencer. Når du sender en ansøgning til os, accepterer du samtidig vores persondatapolitik.

Vi glæder os til at høre fra dig.

DOF Næstved Aftenskole, Teatergade 4, 4700 Næstved